ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน​

 

พัฒนาการเด็กหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กมีการเจริญเติบโตและมีการพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงการพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์

 

เด็กจะเริ่มเรียนรู้ประสบการณ์จากสายใยความผูกพันของบิดาและมารดา โดยประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งแรกของเด็กจะมีผลต่อการพัฒนาการโดยรวมในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ประสบการณ์เหล่านี้ยังเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสมอง, ทักษะการทำงานตลอดชีวิต, และทักษะการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ เช่น ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม

 

นักวิจัยพบว่าเด็กจะมีการเรียนรู้ได้เร็วในช่วงขวบปีแรก ๆ มากกว่าช่วงวัยอื่น เด็กในช่วงสามปีแรกเป็นวัยที่มีการพัฒนาโครงสร้างสมอง (Brain architecture) และในช่วงห้าปีถัดมาจะเป็นช่วงที่มีความสำคัญกับการพัฒนาสมอง โดยจะเป็นตัวกำหนดสุขภาพ, ความสุข, การเจริญเติบโต, พัฒนาการ, และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในอนาคต

 

สมองของเด็กมีการเรียนรู้เหมือนฟองน้ำที่ซึมซับสิ่งต่าง ๆ โดยประสบการณ์ใหม่ ๆ, คำพูดทุกคำ, และทุกพฤติกรรมที่เด็กเรียนรู้จะเป็นสิ่งที่กำหนดความสำเร็จของพวกเขาในอนาคต ดังนั้นหน้าที่ของพ่อแม่, สมาชิกครอบครัว, ชุมชน, รัฐบาลและผู้ปกครองคือการปกป้องคุ้มครองและให้ความรักแก่เด็ก ๆ อย่างเต็มที่

 

ยกตัวอย่างเช่น เด็กจะมีความอายเมื่อต้องเข้าสังคม ซึ่งหากเราเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสม อาจทำให้ความอายนั้นมีผลต่อการการพัฒนาทักษะทางสังคม แต่เราสามารถแก้ไขพฤติกรรมนี้ได้โดยการส่งเสริมการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อน การเอาชนะความเขินอายและการทำให้เด็กมั่นใจในตัวเองอาจฟังดูเป็นเรื่องง่าย ทว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก การที่เด็กมีความมั่นใจ, มองโลกในแง่ดี, และเชื่อมั่นในตนเองจะทำให้พวกเขาเข้าถึงพรสวรรค์, ทักษะ, และเรื่องที่ตนเองสนใจ ดังนั้นหน้าที่ของเราคือการช่วยให้เด็ก ๆ เอาชนะความอายของตัวเอง สนับสนุนให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กคนอื่น ช่วยให้มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อให้พวกเขาสามารถเผชิญปัญหาในชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ

 

นอกจากนี้หากคุณต้องการให้เด็กรักในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต คุณควรปลูกฝังแนวคิดเรื่องการศึกษาให้กับพวกเขาอย่างเหมาะสม คุณควรสอนพวกเขาด้วยวิธีที่สนุกและน่าตื่นเต้น กระตุ้นให้มีความรู้สึกใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสดงให้พวกเขาเห็นความสำคัญของการศึกษา และแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับการศึกษามาก 

 

การฝึกฝนทักษะทางด้านร่างกายและจิตใจสามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่วัยเด็ก คุณควรปล่อยให้พวกมีรอยฟกช้ำหรือปล่อยให้พวกเขาแพ้เกมบ้าง ซึ่งเป็นการทำให้เด็กได้เผชิญกับสภาพแวดล้อมแบบมีการแข่งขันด้วยตนเอง โดยประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และพัฒนาทักษะในการจัดการอารมณ์ของตนเองเพื่อเตรียมรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

ในบทความนี้เราเพียงยกตัวอย่างขึ้นมาบางประเด็นเท่านั้นว่าประสบการณ์ของเด็กส่งผลต่อพัฒนาการอย่างไร เพราะแท้ที่จริงแล้วเด็กสามารถพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ได้อีกมากผ่านการเรียนรู้ในวัยเด็ก ดังนั้นผู้ปกครอง, ครู, ชุมชนและภาครัฐบาลจึงควรสร้างสถานที่ที่ทำให้เด็กสามารถเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีคุณภาพ

แหล่งที่มา

http://www.factsforlifeglobal.org/03/

https://www.huffpost.com/entry/the-13-key-benefits-of-ea_b_7943348

http://www.child-encyclopedia.com/importance-early-childhood-development

 

01-anvidaschool_ac_th-HWY-LAYLA

 

 

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

แฟกซ์ : 02-574-5093

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !