ระเบียบการ

ภาคการศึกษา

โรงเรียนมี 2 ภาคการศึกษาดังนี้

  • ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม – กันยายน

  • ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

ตารางแสดงระดับ ชั้น อายุ และจำนวนนักเรียน

ระดับชั้น

Nursery

K1

K2

K3

G1

 G2

G3

 G4

G5

 G6

 

 

อายุ

2 ปี

3 ปี

4 ปี

5 ปี

6 ปี

7 ปี

8 ปี

9 ปี

10 ปี

11 ปี

 

8:15 – 2:30 น.

8:15 – 2:30 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

8:15 – 3:00 น.

 

เวลาเรียน

21 คน
25 คน
25 คน
25 คน
25 คน
25 คน
25 คน
25 คน
25 คน
25 คน

จำนวนนักเรียน

เนื่องจากในแต่ละภาคปีการศึกษาทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนจำนวนจำกัด ผู้ปกครองสามารถสมัครที่เรียนล่วงหน้าโดยมีขั้นตอนดังนี้
1.  เข้าระบบการจองเวลานัดเข้าชมโรงเรียน หรือโทรนัด
2.  ในวันที่เยี่ยมชมโรงเรียน ผู้ปกครองสอบถามและเข้าใจในหลักสูตรและระเบียบต่างๆโดยนำนักเรียนมาด้วย
3. ดาวโหลดใบสมัครจากหน้าเวปไซต์  

กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
หลักฐานการสมัครดังนี้
* บัตรประชาชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง                                       
* ทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน                                           
* สูติบัตร                                                                       
* รูปถ่ายบิดามารดาผู้ปกครองที่มารับส่งขนาด                     
* รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว                                                      
* สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีน                          
* หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลบิดามารดานักเรียน          
* ทะเบียนสมรส                                                                  
* กรณีหย่าร้างให้แนบเอกสารสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรตามคำสั่งศาล         
*ในรับรองการฉีดวัคซีนโควิท
4. ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
5. ทำบัตรรับนักเรียน และซื้อชุดนักเรียน

การสมัครเรียน


สำเนา 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
1 นิ้ว 1 รูป
1 นิ้ว 3 รูป
สำเนา 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด

วิธีชำระค่าธรรมเนียมการเรียน:

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า :  K-Plus / บัตรเครดิต / นำใบ Pay in ไปชำระที่ธนาคาร
ค่าธรรมเนียมการเรียน : K-Bank/บัตรเครดิต / นำใบ Pay in ไปชำระที่ธนาคาร

บริการอื่นๆ :

อาหารเช้า

เวลา

7:30

ค่าบริการ (บาท)

4,500/เทอม

อาหารเย็น

4:00

4,500/เทอม

ดูแลล่วงเวลา

4:30-5.30

100/วัน หรือ 1,800/เดือน
รับหลังเวลา 5:30 ชำระเพิ่ม 100/วัน

รถโรงเรียน

3:00 และ 4:00

ชำระเป็นเทอม ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง

นัดเข้าชมโรงเรียน:

เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้เข้าชมโรงเรียนเป็นจำนวนมาก และเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงทางโรงเรียนจึงขอแบ่งการเข้าชมเป็น 2 รอบเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง

วัน : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลา : รอบที่ 1      เวลา 9.00 น 
        รอบที่ 2     เวลา 10.00 น

งดชมนอกเวลาข้างต้นเนื่องจากนักเรียนอยู่ระหว่างรับประทานอาหารและหลับพักผ่อน ทำให้ไม่สามารถเห็นห้องเรียนและการเรียนการสอนจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

เนื่องจากในแต่ละภาคปีการศึกษาทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนจำนวนจำกัด ผู้ปกครองสามารถสมัครที่เรียนล่วงหน้าโดยมีขั้นตอนดังนี้
1.  เข้าระบบการจองเวลานัดเข้าชมโรงเรียน หรือโทรนัด
2.  ในวันที่เยี่ยมชมโรงเรียน ผู้ปกครองสอบถามและเข้าใจในหลักสูตรและระเบียบต่างๆโดยนำนักเรียนมาด้วย
3. ดาวโหลดใบสมัครจากหน้าเวปไซต์  

 กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
หลักฐานการสมัครดังนี้
* บัตรประชาชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง สำเนา 1 ชุด 

* ทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน  สำเนา 1 ชุด       

* สูติบัตร  1 นิ้ว 1 รูป                                      

* รูปถ่ายบิดามารดาผู้ปกครองที่มารับส่งขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
* รูปถ่ายนักเรียนขนาด  1 นิ้ว สำเนา 1 ชุด                  * สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีน สำเนา 1 ชุด  * หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลบิดามารดานักเรียน สำเนา 1 ชุด          
* ทะเบียนสมรส สำเนา 1 ชุด                                  * กรณีหย่าร้างให้แนบเอกสารสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรตามคำสั่งศาล 

* ในรับรองการฉีดวัคซีนโควิท        
4. ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
5. ทำบัตรรับนักเรียน และซื้อชุดนักเรียน

Daycare 

1-3ปี 

7:30-17:30น. 

 

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2021 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !

เนอสเซอรี่ นนทบุรี ,โรงเรียนเตรียมอนุบาล ,โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ ,Nonthaburi Primary School,Kindergarten chaengwattana  ,อนุบาล นนทบุรี ,โรงเรียนประถม นนทบุรี,โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี ,โรงเรียนนานาชาติ นนทบุรี,โรงเรียนเอกชนนนทบุรี ,Daycare,Baby Daycare,Daycare School,Mini english program,Nuersery chaengwattana,Kindergarten in Nonthaburi,Nonthaburi Private School,Nonthaburi International School,เนอส์เซอรี่ ,เนอสเซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก,เนอสเซอรี่ แจ้งวัฒนะ,รับดูแลเด็ก,รับเลี้ยงเด็ก  ,เตรียมอนุบาล นนทบุรี,โรงเรียนเนอสเซอรี่,โรงเรียนรับเลี้ยงเด็ก,โรงเรียนเตรียมอนุบาล,สถานรับเลี้ยงเด็ก,เด็กก่อนวัยเรียน,รับเลี้ยงเด็ก 1 ขวบ,รับเลี้ยงเด็ก 2 ขวบ  ,เสริมทักษะเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ​