10 ประโยชน์ตลอดชีวิตจากการส่งลูกเข้าโรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนานาชาติ คือโรงเรียนที่มอบการศึกษาสากลในบรรยากาศนานาชาติ มักมีประวัติคุณภาพการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมมาเนิ่นนาน และมีชื่อเสียงมากกว่าโรงเรียนรัฐบาล เพราะแต่ละชั้นมีนักเรียนจำนวนน้อยกว่า พร้อมหลักสูตรการศึกษาที่เข้มข้นและหลากหลายทางวัฒนธรรม บทความนี้จะพูดถึง 10 ประโยชน์ตลอดชีวิตที่ได้จากการส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ


1. การศึกษาระดับนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติที่ดี จะมีหลักสูตรการศึกษาแบบติวเข้มและหลากหลาย มีวิชาให้นักเรียนได้เลือกมากมาย การเรียนการสอนดำเนินในบรรยากาศที่มีนักเรียนหลากเชื้อชาติ จึงช่วยสั่งสมความเข้าใจ การพึ่งตนเอง การพึ่งพาอาศัย และการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ใช้หลักสูตรเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อประกาศนียบัตรระดับสากล


2. ความเป็นเลิศทางวิชาการ
โรงเรียนนานาชาติมักสอนตามหลักสูตรของประเทศที่โดดเด่นด้านคุณภาพการศึกษา เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น หรือผสานจุดแข็งของแต่ละหลักสูตรเข้าด้วยกัน หลักการเรียนการสอนที่เข้มข้นได้สร้างนักเรียนหัวกะทิผู้ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นมากมาย


3. ทักษะสังคม (Soft Skills)
นักเรียนโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนต่อและทำงานตั้งแต่เป็นเด็กก่อนวัยเรียน ทำให้มีทักษะสังคมที่หลากหลาย เช่น การบริหารเวลา การคิดวิเคราะห์ และการคิดนอกกรอบ


4. การเรียนภาษา
นอกจากจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนแล้ว ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาเดียวที่เด็ก ๆ หลากสัญชาติใช้สื่อสารระหว่างกัน การใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน หมายความว่านักเรียนโรงเรียนนานาชาติจะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษเสมอ


5. กิจกรรมสันทนาการ
โรงเรียนนานาชาติมอบตัวเลือกกิจกกรมมากมายและหลากหลายที่จะพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์นอกเหนือหลักสูตรปกติ โรงเรียนนานาชาติยังจัดทริปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาตลอดปี นอกจากทัศนศึกษาแล้ว ยังส่งเสริมการกีฬา พละศึกษา และรูปแบบชีวิตที่ดี กิจกรรมหลังเลิกเรียนมักเป็นด้านศิลปะและการแสดง เช่น ร้องเพลงประสานเสียง วงดนตรี ออเคสตร้า เต้นรำ การแสดง วาดรูป งานฝีมือ ออกแบบ และถ่ายรูป นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ เช่น โต้วาที ทำอาหาร การปราศรัย และอีกมากมาย 


6. สิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย 
พื้นที่ภายในโรงเรียนนานาชาติมีบรรยากาศที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ห้องเรียนและห้องแลบมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้


7. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
โรงเรียนนานาชาติรู้ดีว่าวิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นทัศนศึกษา หรือการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เด็ก ๆ จะได้รับความรู้ผ่านประสบการณ์และการไตร่ตรอง การลงมือทำจริงและโอกาสเหล่านี้ เสริมสร้างทักษะที่นำไปใช้ได้จริงกับหลายกิจกรรมในโรงเรียนนานาชาติ


8. รู้คุณค่าวัฒนธรรม
โรงเรียนนานาชาติมีนักเรียนหลายสัญชาติและหลากวัฒนธรรม โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งมีวิชาสอนคุณค่าวัฒนธรรม เด็ก ๆ จึงชื่นชม และสามารถเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทำให้พวกเขาเติบโตเป็นประชากรโลกอย่างแท้จริง


9. พัฒนาการด้านจริยธรรม
โรงเรียนนานาชาติให้ความสำคัญต่อจริยธรรมอันดีงาม นักเรียนจึงเห็นคุณค่า และมีพัฒนาการทางจริยธรรมที่ดี เช่น ความเห็นอกเห็นใจ มีวินัย ขยัน และอีกมากมาย โรงเรียนนานาชาติมุ่งมั่นสร้างผู้นำในอนาคตที่จะนำเราไปสู่ยุคที่ดีกว่า 


10. พัฒนาการแบบองค์รวม
เป้าหมายของโรงเรียนนานาชาติคือ ดูแลและพัฒนานักเรียนให้เป็นเป็นปัจเจกชนผู้สมบูรณ์แบบรอบด้าน มอบความรู้และทักษะชีวิตพื้นฐาน บ่มเพาะพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา และร่างกาย เพื่อให้เด็ก ๆ พร้อมที่จะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับตนเองในอนาคต
 

 

ที่มา
https://world-schools.com/why-you-should-study-at-an-international-school
https://www.studyinternational.com/news/benefits-studying-international-school
https://theglobalscholars.com/2019/07/17/10-fantastic-benefits-of-studying-in-an-international-school


07-anvidaschool_ac_th-AMM -Phanchita

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !