Kindergarten

ในแต่ละสัปดาห์คุณครูจะแนะนำ “หัวข้อการเรียนรู้” ของแต่ละสัปดาห์เช่น Life Cycle of Butterfly, Rainforest, Corn ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานทางความรู้รอบตัว คุณครูและครูจะช่วยกันตั้งคำถามในหัวข้อนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆร่วมสนทนาและแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งจะนำไปสู่รูปแบบ

การสอนที่บูรณาการหัวข้อและวิชาเรียนเข้าด้วยกัน (Integrated learning)

ทุกหัวข้อการเรียนรู้มีวิชาที่เกี่ยวข้องในการเรียนมากกว่า 2 วิชาซึ่งสร้างความน่าสนใจในวิชาต่างๆและจะกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดได้กว้างและลึกซึ้งมากขึ้นนักเรียนจะได้เห็นความเชื่อมโยงของวิชาต่างๆ ค้นพบวิธีบูรณาการความรู้เข้าด้วยกันและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 

K1 

อ่าน, คัดและรู้จักตัวพยัญชนะ ก-ฮ

และ uppercase letter A-Z

อนุบาล 1-3

Kindergarten

อนุบาล 1

นับเลข 1-20 บอกจำนวนภาพ และจำนวนสิ่งของ

รู้ค่า 1-10 บวกจำนวนภาพเลข 1 หลัก

เขียนชื่อเล่นได้เองและเขียนตามรอยจุดปะ

รู้จักเปรียบเทียบเท่ากับไม่เท่ากับ, เรียงลำดับขนาด

หัดโยงเส้น วงกลม กากบาท

บอกภาพเหมือนและภาพที่แตกต่าง

บอกชื่อสีและรูปทรง

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่น นั่งทานอาหารโดยใช้ช้อนซ้อม ใส่เสื้อผ้า ติดกระดุม และใส่รองเท้าเองได้

K2

อนุบาล 2

อ่านและเขียน ก-ฮ

ฝึกเขียนและรู้จัก uppercase and

lowercase Aa - Zz

อ่านสะกดผสมคำง่ายๆโดยหลัก Phonic

เขียนประโยคประกอบภาพ

ตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นับตัวเลข 1-50, บวกและลบเลข 1 และ 2 หลัก, เรียงลำดับตัวเลข, รู้จักเลขคู่และคี่,

รู้จักสัญลักษณ์ > < = + - , เขียนเลขไทยและเลขอารบิกได้ถูกต้อง

K3

อนุบาล 3

อ่านหนังสือ Fiction และ Nonfiction

อ่านบทกลอนจดหมายและข้อความต่างๆ

เขียนบรรยายภาพ, เขียนไดอารี่

นับเลข 1-100, บวกและลบเลขจากโจทย์ปัญหาบวกลบและเลข 3 หลักขึ้นไป โดยรู้จักขอทดและยืม

รู้จักหน่วยแทนค่าหน่วยสิบและร้อย

อ่านเวลาชั่วโมงและนาที, คิดจำนวนเงินได้

มีความมั่นใจในการตอบคำถามพูด, รายงานผลหน้าชั้นเรียน, คิดนอกกรอบได้

เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ในแต่ละสัปดาห์คุณครูจะแนะนำ “หัวข้อการเรียนรู้” ของแต่ละสัปดาห์เช่น Life Cycle of Butterfly, Rainforest, Corn ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานทางความรู้รอบตัว คุณครูและครูจะช่วยกันตั้งคำถามในหัวข้อนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆร่วมสนทนาและแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งจะนำไปสู่รูปแบบการสอนที่บูรณาการหัวข้อและวิชาเรียนเข้าด้วยกัน (Integrated learning)

ทุกหัวข้อการเรียนรู้มีวิชาที่เกี่ยวข้องในการเรียนมากกว่า 2 วิชาซึ่งสร้างความน่าสนใจในวิชาต่างๆและจะกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดได้กว้างและลึกซึ้งมากขึ้นนักเรียนจะได้เห็นความเชื่อมโยงของวิชาต่างๆ ค้นพบวิธีบูรณาการความรู้เข้าด้วยกันและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

แฟกซ์ : 02-574-5093

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !