Kindergarten

ในแต่ละสัปดาห์คุณครูจะแนะนำ “หัวข้อการเรียนรู้” ของแต่ละสัปดาห์เช่น Life Cycle of Butterfly, Rainforest, Corn ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานทางความรู้รอบตัว คุณครูและครูจะช่วยกันตั้งคำถามในหัวข้อนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆร่วมสนทนาและแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งจะนำไปสู่รูปแบบ

การสอนที่บูรณาการหัวข้อและวิชาเรียนเข้าด้วยกัน (Integrated learning)

ทุกหัวข้อการเรียนรู้มีวิชาที่เกี่ยวข้องในการเรียนมากกว่า 2 วิชาซึ่งสร้างความน่าสนใจในวิชาต่างๆและจะกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดได้กว้างและลึกซึ้งมากขึ้นนักเรียนจะได้เห็นความเชื่อมโยงของวิชาต่างๆ ค้นพบวิธีบูรณาการความรู้เข้าด้วยกันและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 

K1 

อ่าน, คัดและรู้จักตัวพยัญชนะ ก-ฮ

และ uppercase letter A-Z

อนุบาล 1-3

Kindergarten

อนุบาล 1

นับเลข 1-20 บอกจำนวนภาพ และจำนวนสิ่งของ

รู้ค่า 1-10 บวกจำนวนภาพเลข 1 หลัก

เขียนชื่อเล่นได้เองและเขียนตามรอยจุดปะ

รู้จักเปรียบเทียบเท่ากับไม่เท่ากับ, เรียงลำดับขนาด

หัดโยงเส้น วงกลม กากบาท

บอกภาพเหมือนและภาพที่แตกต่าง

บอกชื่อสีและรูปทรง

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่น นั่งทานอาหารโดยใช้ช้อนซ้อม ใส่เสื้อผ้า ติดกระดุม และใส่รองเท้าเองได้

K2

อนุบาล 2

อ่านและเขียน ก-ฮ

ฝึกเขียนและรู้จัก uppercase and

lowercase Aa - Zz

อ่านสะกดผสมคำง่ายๆโดยหลัก Phonic

เขียนประโยคประกอบภาพ

ตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นับตัวเลข 1-50, บวกและลบเลข 1 และ 2 หลัก, เรียงลำดับตัวเลข, รู้จักเลขคู่และคี่,

รู้จักสัญลักษณ์ > < = + - , เขียนเลขไทยและเลขอารบิกได้ถูกต้อง

K3

อนุบาล 3

อ่านหนังสือ Fiction และ Nonfiction

อ่านบทกลอนจดหมายและข้อความต่างๆ

เขียนบรรยายภาพ, เขียนไดอารี่

นับเลข 1-100, บวกและลบเลขจากโจทย์ปัญหาบวกลบและเลข 3 หลักขึ้นไป โดยรู้จักขอทดและยืม

รู้จักหน่วยแทนค่าหน่วยสิบและร้อย

อ่านเวลาชั่วโมงและนาที, คิดจำนวนเงินได้

มีความมั่นใจในการตอบคำถามพูด, รายงานผลหน้าชั้นเรียน, คิดนอกกรอบได้

เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ในแต่ละสัปดาห์คุณครูจะแนะนำ “หัวข้อการเรียนรู้” ของแต่ละสัปดาห์เช่น Life Cycle of Butterfly, Rainforest, Corn ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานทางความรู้รอบตัว คุณครูและครูจะช่วยกันตั้งคำถามในหัวข้อนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆร่วมสนทนาและแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งจะนำไปสู่รูปแบบการสอนที่บูรณาการหัวข้อและวิชาเรียนเข้าด้วยกัน (Integrated learning)

ทุกหัวข้อการเรียนรู้มีวิชาที่เกี่ยวข้องในการเรียนมากกว่า 2 วิชาซึ่งสร้างความน่าสนใจในวิชาต่างๆและจะกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดได้กว้างและลึกซึ้งมากขึ้นนักเรียนจะได้เห็นความเชื่อมโยงของวิชาต่างๆ ค้นพบวิธีบูรณาการความรู้เข้าด้วยกันและเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !

เนอสเซอรี่ นนทบุรี ,โรงเรียนเตรียมอนุบาล ,โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ ,Nonthaburi Primary School,Kindergarten chaengwattana  ,อนุบาล นนทบุรี ,โรงเรียนประถม นนทบุรี,โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี ,โรงเรียนนานาชาติ นนทบุรี,โรงเรียนเอกชนนนทบุรี ,Daycare,Baby Daycare,Daycare School,Mini english program,Nuersery chaengwattana,Kindergarten in Nonthaburi,Nonthaburi Private School,Nonthaburi International School,เนอส์เซอรี่ ,เนอสเซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก,เนอสเซอรี่ แจ้งวัฒนะ,รับดูแลเด็ก,รับเลี้ยงเด็ก  ,เตรียมอนุบาล นนทบุรี,โรงเรียนเนอสเซอรี่,โรงเรียนรับเลี้ยงเด็ก,โรงเรียนเตรียมอนุบาล,สถานรับเลี้ยงเด็ก,เด็กก่อนวัยเรียน,รับเลี้ยงเด็ก 1 ขวบ,รับเลี้ยงเด็ก 2 ขวบ  ,เสริมทักษะเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ​