ยิ่งเริ่มเรียนรู้ภาษาที่สองได้เร็วก็ยิ่งเป็นผลดีสำหรับเด็ก​ 

การเลี้ยงลูกให้พูดได้สองภาษานั้นเป็นเรื่องที่ยาก แต่การให้เด็กเรียนรู้ภาษาที่สองตั้งแต่ยังเล็กถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าอย่างมาก เนื่องจากการเรียนภาษานั้นเป็นเรื่องที่สนุก, ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ, อีกทั้งยังช่วยสร้างการเรียนรู้ในระยะยาวและมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในสังคมอีกด้วย การเริ่มเรียนภาษานั้นไม่มีคำว่าเร็วเกินไป คุณสามารถให้เด็ก ๆ เรียนภาษาที่สองได้ตั้งแต่ยังเล็ก เนื่องจากเด็ก ๆ มีการเรียนรู้เร็วและเรียนรู้ได้ง่าย อีกทั้งช่วยให้เด็ก ๆ มีทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ทำให้เด็ก ๆ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนชนชาติอื่น ๆ ได้ง่ายและทำให้พวกเขาเป็นคนที่เปิดใจรับสิ่งต่าง ๆ ได้ดี ดังนั้นในบทวามนี้เราจึงจะมาอธิบายว่าทำไมจึงต้องให้เด็กเรียนภาษาที่สองตั้งแต่อายุน้อย

 

การพูดได้สองภาษาคือข้อได้เปรียบ

คนที่พูดภาษาต่างประเทศได้จะเป็นที่ต้องการตัวของหลาย ๆ บริษัทมากกว่าคนอื่น ๆ โดยเด็กในวัยกำลังเจริญเติบโตจะสามารถเรียนรู้ภาษาได้เร็ว ดังนั้นการสอนภาษาให้เด็กจึงถือว่าเป็นการวางรากฐานในอนาคตให้กับพวกเขานั่นเอง

 

เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ภาษาได้เร็วเมื่ออายุยังน้อย

การเรียนรู้ภาษาที่สองก่อนอายุห้าขวบจะใช้หลักการเดียวกันกับการเรียนรู้ภาษาแม่ เด็กไม่มีความกลัวที่จะพูดผิดเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษา โดยสมองของเด็กสามารถซึมซับข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเดียวกับการที่ผู้ใหญ่จดจำเนื้อเพลง, จังหวะ, หรือทำนองเพลงได้ เด็ก ๆ จะเริ่มจากการแยกเสียงของภาษาต่าง ๆ ออกจากกันเพื่อให้รู้ความหมายของภาษานั้น ๆ ซึ่งความสามารถนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุหกขวบจนถึงช่วงวัยรุ่น และหยุดลงในช่วงอายุ 11 ถึง 15 ปี

 

เพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ

จากการวิจัยพบว่าเด็กที่พูดได้สองภาษาจะมีทักษะการแก้ไขปัญหา, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การมีทักษะในการทำงานหลายอย่างดีกว่า อีกทั้งยังมีความคิดที่ยืดหยุ่นกว่าและมีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเด็กที่พูดได้ภาษาเดียว โดยทักษะเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อผลการเรียนของเด็ก ทำให้ทักษะการอ่าน, เขียน, และทักษะทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น และทำให้คะแนนการสอบสูงกว่ามาตรฐานอีกด้วย

 

สามารถเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ ได้ง่าย

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้ทำให้เด็ก ๆ สับสนหรือทำให้การเรียนรู้ภาษาแม่ช้าลง แต่กลับทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาเดิมได้ดียิ่งขึ้นกว่าการพูดภาษาเดียว โดยการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ของภาษาต่างประเทศจะเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์ของภาษาเดิม นอกจากนี้การเรียนรู้ภาษาที่สองยังทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาอื่นได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้กับพวกเขาในอนาคต

 

มีความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมและเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

เด็กที่เรียนภาษาต่างประเทศตั้งแต่เด็กจะมีทัศนคติที่ดีกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่เรียน เด็ก ๆ จะมีความสามารถในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้อื่นเนื่องจากได้เรียนรู้คำศัพท์, โครงสร้างไวยากรณ์, หรือแม้แต่วัฒนธรรมของชนชาติอื่น การเรียนภาษาจึงถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ทำให้เด็กเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นผ่านการเรียนรู้ภาษา ซึ่งจะเป็นผลดีกับการใช้ชีวิตในอนาคต

 

ดังจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ภาษาที่สองสำหรับเด็กนั้นมีประโยชน์อย่างมาก หากคุณต้องการเสริมทักษะให้กับพวกเขาในด้านนี้ โรงเรียนอันวิดาซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตร Kindergarten และ Primary School ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้คุณวางรากฐานสำหรับอนาคตให้กับเด็ก ๆ และเปิดโอกาสที่ดีให้กับพวกเขาได้

 

แหล่งที่มา
https://www.ertheo.com/blog/en/learning-a-second-language

https://www.leadwithlanguages.org/why-learn-languages/early-childhood-elementaryhttps://www.stratfordschools.com/blog/4-benefits-learning-foreign-language-early-age

 

B02-anvidaschool_ac_th-AMM-LAYLA

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

แฟกซ์ : 02-574-5093

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !