ยิ่งเริ่มเรียนรู้ภาษาที่สองได้เร็วก็ยิ่งเป็นผลดีสำหรับเด็ก​ 

การเลี้ยงลูกให้พูดได้สองภาษานั้นเป็นเรื่องที่ยาก แต่การให้เด็กเรียนรู้ภาษาที่สองตั้งแต่ยังเล็กถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าอย่างมาก เนื่องจากการเรียนภาษานั้นเป็นเรื่องที่สนุก, ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ, อีกทั้งยังช่วยสร้างการเรียนรู้ในระยะยาวและมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในสังคมอีกด้วย การเริ่มเรียนภาษานั้นไม่มีคำว่าเร็วเกินไป คุณสามารถให้เด็ก ๆ เรียนภาษาที่สองได้ตั้งแต่ยังเล็ก เนื่องจากเด็ก ๆ มีการเรียนรู้เร็วและเรียนรู้ได้ง่าย อีกทั้งช่วยให้เด็ก ๆ มีทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ทำให้เด็ก ๆ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนชนชาติอื่น ๆ ได้ง่ายและทำให้พวกเขาเป็นคนที่เปิดใจรับสิ่งต่าง ๆ ได้ดี ดังนั้นในบทวามนี้เราจึงจะมาอธิบายว่าทำไมจึงต้องให้เด็กเรียนภาษาที่สองตั้งแต่อายุน้อย

 

การพูดได้สองภาษาคือข้อได้เปรียบ

คนที่พูดภาษาต่างประเทศได้จะเป็นที่ต้องการตัวของหลาย ๆ บริษัทมากกว่าคนอื่น ๆ โดยเด็กในวัยกำลังเจริญเติบโตจะสามารถเรียนรู้ภาษาได้เร็ว ดังนั้นการสอนภาษาให้เด็กจึงถือว่าเป็นการวางรากฐานในอนาคตให้กับพวกเขานั่นเอง

 

เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ภาษาได้เร็วเมื่ออายุยังน้อย

การเรียนรู้ภาษาที่สองก่อนอายุห้าขวบจะใช้หลักการเดียวกันกับการเรียนรู้ภาษาแม่ เด็กไม่มีความกลัวที่จะพูดผิดเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษา โดยสมองของเด็กสามารถซึมซับข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเดียวกับการที่ผู้ใหญ่จดจำเนื้อเพลง, จังหวะ, หรือทำนองเพลงได้ เด็ก ๆ จะเริ่มจากการแยกเสียงของภาษาต่าง ๆ ออกจากกันเพื่อให้รู้ความหมายของภาษานั้น ๆ ซึ่งความสามารถนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุหกขวบจนถึงช่วงวัยรุ่น และหยุดลงในช่วงอายุ 11 ถึง 15 ปี

 

เพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ

จากการวิจัยพบว่าเด็กที่พูดได้สองภาษาจะมีทักษะการแก้ไขปัญหา, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การมีทักษะในการทำงานหลายอย่างดีกว่า อีกทั้งยังมีความคิดที่ยืดหยุ่นกว่าและมีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเด็กที่พูดได้ภาษาเดียว โดยทักษะเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อผลการเรียนของเด็ก ทำให้ทักษะการอ่าน, เขียน, และทักษะทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น และทำให้คะแนนการสอบสูงกว่ามาตรฐานอีกด้วย

 

สามารถเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ ได้ง่าย

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้ทำให้เด็ก ๆ สับสนหรือทำให้การเรียนรู้ภาษาแม่ช้าลง แต่กลับทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาเดิมได้ดียิ่งขึ้นกว่าการพูดภาษาเดียว โดยการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ของภาษาต่างประเทศจะเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์ของภาษาเดิม นอกจากนี้การเรียนรู้ภาษาที่สองยังทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาอื่นได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้กับพวกเขาในอนาคต

 

มีความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมและเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

เด็กที่เรียนภาษาต่างประเทศตั้งแต่เด็กจะมีทัศนคติที่ดีกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่เรียน เด็ก ๆ จะมีความสามารถในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้อื่นเนื่องจากได้เรียนรู้คำศัพท์, โครงสร้างไวยากรณ์, หรือแม้แต่วัฒนธรรมของชนชาติอื่น การเรียนภาษาจึงถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ทำให้เด็กเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นผ่านการเรียนรู้ภาษา ซึ่งจะเป็นผลดีกับการใช้ชีวิตในอนาคต

 

ดังจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ภาษาที่สองสำหรับเด็กนั้นมีประโยชน์อย่างมาก หากคุณต้องการเสริมทักษะให้กับพวกเขาในด้านนี้ โรงเรียนอันวิดาซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตร Kindergarten และ Primary School ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้คุณวางรากฐานสำหรับอนาคตให้กับเด็ก ๆ และเปิดโอกาสที่ดีให้กับพวกเขาได้

 

แหล่งที่มา
https://www.ertheo.com/blog/en/learning-a-second-language

https://www.leadwithlanguages.org/why-learn-languages/early-childhood-elementaryhttps://www.stratfordschools.com/blog/4-benefits-learning-foreign-language-early-age

 

B02-anvidaschool_ac_th-AMM-LAYLA

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !

เนอสเซอรี่ นนทบุรี ,โรงเรียนเตรียมอนุบาล ,โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ ,Nonthaburi Primary School,Kindergarten chaengwattana  ,อนุบาล นนทบุรี ,โรงเรียนประถม นนทบุรี,โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี ,โรงเรียนนานาชาติ นนทบุรี,โรงเรียนเอกชนนนทบุรี ,Daycare,Baby Daycare,Daycare School,Mini english program,Nuersery chaengwattana,Kindergarten in Nonthaburi,Nonthaburi Private School,Nonthaburi International School,เนอส์เซอรี่ ,เนอสเซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก,เนอสเซอรี่ แจ้งวัฒนะ,รับดูแลเด็ก,รับเลี้ยงเด็ก  ,เตรียมอนุบาล นนทบุรี,โรงเรียนเนอสเซอรี่,โรงเรียนรับเลี้ยงเด็ก,โรงเรียนเตรียมอนุบาล,สถานรับเลี้ยงเด็ก,เด็กก่อนวัยเรียน,รับเลี้ยงเด็ก 1 ขวบ,รับเลี้ยงเด็ก 2 ขวบ  ,เสริมทักษะเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ​