การศึกษา: ข้อดีและข้อเสียของการศึกษาและวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ 

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถแยกแยะว่าอะไรถูกหรืออะไรผิด ซึ่งจะสำเร็จได้นั้นก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีข้อมูล มีไหวพริบและมีตรรกะความคิด การศึกษายังหมายถึงการช่วยให้เรียนรู้ถึงวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ และกระตุ้นให้คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน การศึกษาคือการยกขีดความสามารถในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ได้

 

ในระบอบประชาธิปไตย เด็กและผู้ใหญ่ควรเรียนรู้วิธีการเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพ ผ่านการศึกษา ซึ่งการศึกษาเป็นมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียน การศึกษาหลัก ๆ นั้นมี 3 รูปแบบ: การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

 

การศึกษาในระบบหรือที่เรียกว่าการศึกษาแบบทางการ นั้นจะได้รับโดยอาจารย์ที่มีคุณสมบัติพร้อม ซึ่งพวกเขาจะมีประสิทธิภาพในเรื่องการสอน และนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการเรียนรู้ที่มีแบบแผนอย่างเป็นระบบจากการศึกษาประเภทนี้ เนื่องจากสถาบันต่างๆ มีการจัดการวางแผนเป็นอย่างดี การเรียนรู้ในสถานที่เหล่านี้สามารถนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการและสามารถหางานได้ง่ายในอนาคต

 

อย่างไรก็ตาม นอกจากข้อดีข้างต้นแล้วก็มีข้อเสียบางประการเช่นกัน นักเรียนโดยส่วนใหญ่มักจะพึ่งพาครูมากเกินไปในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน หากครูแสดงการสนิทสนมกันกับนักเรียนแค่ในบางกลุ่ม ก็อาจจะส่งผลเสียกับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ได้ รวมถึงนักเรียนอาจจะรู้สึกเบื่อได้ ถ้าหากครูไม่มีวิธีการสอนที่ทำให้การเรียนมีเอกลักษณ์และน่าสนใจ

 

วิธีการสอนที่หลากหลายนั้นเป็นสิ่งที่ควรต้องรู้ในปัจจุบัน การผสมผสานวิธีการสอนต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ครูมืออาชีพแต่ละคนควรมีการนำไปใช้ในห้องเรียน โดยวิธีการสอนนั้นมี 4 ประเภท:

 

• วิธีการที่ครูเป็น 'ศูนย์กลาง' ของการเรียนรู้

• วิธีการที่นักเรียนเป็น 'ศูนย์กลาง' ของการเรียน

• แนวทางที่มีการใช้ข้อมูลที่มีเทคโนโลยีล้าหลัง

• แนวทางที่มีการใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย

 

ในบรรดาวิธีการทั้ง 4 ประเภทนี้ การใช้ครูเป็นศูนย์กลางและมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นั้นเป็นประเภทที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด

 

วิธีการเรียนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางนั้นขึ้นอยู่ศูนย์กลางที่ส่งผ่านข้อมูลไปยังนักเรียน ซึ่งเป้าหมายหลักของวิธีการนี้ คือ การสอนและวัดความรู้ตามการประเมินและแบบทดสอบต่าง ๆ ข้อดีคือ การจัดเรียงเนื้อหาทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ การพัฒนาโดยความร่วมมือ และการมุ่งเน้นไปที่หัวข้อ ข้อเสียของวิธีนี้คือเนื้อหาที่จำกัด นักเรียนมีการพึ่งพาครูฝ่ายเดียวและมีเพียงการประเมินผลขั้นสุดท้ายเท่านั้น

 

กระบวนการเรียนรู้ในวิธีการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนั้นมีการแบ่งอย่างเท่าเทียมกันระหว่างครูกับนักเรียน ความรู้นั้นจะได้รับการประเมินผ่านโครงงาน งานกลุ่ม การอภิปรายผลงาน และเช่นเดียวกับวิธีการสอนประเภทอื่น ๆ วิธีนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือการประเมินที่มีส่วนร่วมของนักเรียนทั้งหมดในกระบวนการเรียนรู้และมีการเน้นความสำคัญของความรู้ที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ก็จำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษของครูเป็นอย่างมากและอาจเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนบางคน ซึ่งมักจะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการส่วนตัวของนักเรียน

 

ลองศึกษาวิธีการทั้งหมดนี้และถามตัวเองว่านักเรียนของคุณจะเข้าใจและเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือไม่ เมื่อต้องตัดสินใจว่าคุณควรจะใช้วิธีการสอนแบบใดที่เหมาะสมมากที่สุด

 

ดั่งนั้นการเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจึงสำคัญ ที่โรงเรียนอันวิดาเราเน้นส่งเสริมให้นักเรียน มีอิสรภาพทางด้านความคิดกล้าคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ มีการวางแผนระบบการทำงานและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ในขณะเดียวกันซึมซับความเป็นไทยคือมีความเอื้ออาทร อ่อนโยน มีวินัย มีสัมมาคารวะ เข้าใจและชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างรู้เท่าทันความเป็นไปของสังคมปัจจุบัน

 

แหล่งที่มา
https://examplanning.com/types-education-formal-informal-non-formal

https://www.legit.ng/1143440-types-teaching-methods-advantages-disadvantages.html

https://www.essaymania.co.uk/blog/5-advantages-and-disadvantages-of-traditional-education

 

B04-anvidaschool_ac_th_PPK_THA

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN  by

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !

เนอสเซอรี่ นนทบุรี ,โรงเรียนเตรียมอนุบาล ,โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ ,Nonthaburi Primary School,Kindergarten chaengwattana  ,อนุบาล นนทบุรี ,โรงเรียนประถม นนทบุรี,โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี ,โรงเรียนนานาชาติ นนทบุรี,โรงเรียนเอกชนนนทบุรี ,Daycare,Baby Daycare,Daycare School,Mini english program,Nuersery chaengwattana,Kindergarten in Nonthaburi,Nonthaburi Private School,Nonthaburi International School,เนอส์เซอรี่ ,เนอสเซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก,เนอสเซอรี่ แจ้งวัฒนะ,รับดูแลเด็ก,รับเลี้ยงเด็ก  ,เตรียมอนุบาล นนทบุรี,โรงเรียนเนอสเซอรี่,โรงเรียนรับเลี้ยงเด็ก,โรงเรียนเตรียมอนุบาล,สถานรับเลี้ยงเด็ก,เด็กก่อนวัยเรียน,รับเลี้ยงเด็ก 1 ขวบ,รับเลี้ยงเด็ก 2 ขวบ  ,เสริมทักษะเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ​